Dienstenwet

Advocatenkantoor in België

BERLAW is een advocatenkantoor in België waarvan de advocaten allen ingeschreven zijn aan de balie van Dendermonde.

Het kantoor BERLAW is gevestigd te 9290 Berlare, Emiel Hertecantlaan 10/001.

Advocatenkantoor Berlare berlaw

Mr. Erik LANGEROCK

Mr. Erik LANGEROCK oefent het beroep van advocaat uit als vennoot van de besloten vennootschap ADVOCATENKANTOOR LANGEROCK ERIK BV.

De maatschappelijke zetel van ADVOCATENKANTOOR LANGEROCK ERIK BV is gevestigd te 9290 Berlare, Donklaan 253 bus 1005. Het ondernemingsnummer is 0756.862.195 en het BTW-nummer BE756.862.195.

Advocatenkantoor Berlare

Mr. Willy DIERICKX

Mr. Willy DIERICKX oefent het beroep van advocaat uit als vennoot van de besloten vennootschap DIERICKX WILLY ADVOCATENKANTOOR BV.

De maatschappelijke zetel van DIERICKX WILLY ADVOCATENKANTOOR BV is gevestigd te 9290 Berlare, Alfons De Grauwelaan 3. Het ondernemingsnummer is 0445.962.250 en het BTW-nummer BE445.962.250.

De beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten is verzekerd via de collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Orde van Advocaten van de balie Dendermonde en is te raadplegen via het secretariaat van de Orde van advocaten, onder meer voor wat betreft de landen waarin dekking is verleend.
De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten is beperkt tot het bedrag van dekking.

U kan bij BERLAW terecht voor onder meer volgende diensten: advies, bijstand bij geschillen voor de rechtbank.
De overeenkomst die u met BERLAW aangaat, is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u BERLAW bereiken:

  • via post op het adres te 9290 Berlare, Emiel Hertecantlaan 10/001
  • via telefoon op het nummer: 052/42.42.57
  • via fax op het nummer: 052/42.58.65
  • via e-mail op het adres info@berlaw.be
  • via website: www.berlaw.be